Nieuws

kerkberichten week 29-30-31-32

Door Gilsing lokale media
NEERITTER KERKDIENSTEN, MISINTENTIES EN BERICHTEN PAROCHIE H. LAMBERTUS NEERITTER. Pastoor; Deken Mgr.R.Maessen Wijngaard 11, 6017 AG Thorn. Tel.: 0475-561410 Kapelaan; M. Bodden Mgr. Savelbergweg 93, 6097 AE Heel Tel. 0475-575667 Parochiële kerngroep: Secretaris: J.van Hulzen de Wal 54, 6015 AX Neeritter, Tel.:0475-566714 Website: www.cluster-emmaus.nl E-mail: lambertus-neeritter@cluster-emmaus.nl Rabobank.: IBAN:

Uw reactie