Nieuws

Nieuwe stap naar sterkere dijken in Heel en Beesel Waterschap Limburg werkt toe naar Projectplan Waterwet

Door Gilsing lokale media

Er is een nieuwe stap gezet in de dijkversterkingen bij Heel en Beesel. De komende weken wordt gestart met de gesprekken over eventuele grondaankopen met grondeigenaren in Heel en Beesel langs de dijken. Het gaat om aankoop van grond die permanent nodig is of de huur van tijdelijke grond om

Uw reactie