Nieuws

Parochie Sint Stephanus

Door Gilsing lokale media

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A 6097 AE Heel; tel. 0475-570166 e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl Rabobank: NL32RABO 0119600285 Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl. Voor dringende pastorale zaken: Kapelaan

Uw reactie