Nieuws

SENIORENVERENIGING HAELEN

Door Gilsing lokale media

Secretariaat: Fried Schreurs, Schepenbank 10, Tel:510610 of 06-47620467 e-mail: fried.schreurs@home.nl Ledenadministratie: Har Reijnen, Op den Toum 13, Tel. 592944 of 06-57954559 e-mail: h.reijnen11@ziggo.nl onze site: www.seniorenvereniginghaelen.nl Bankrekening: NL05RABO0118601962 Inning contributie 2019 Langs deze weg laten we jullie nu al laten weten dat we in de loop

Uw reactie