Ondernemend

Bedrijven Investering Zone in Dalfsen komt er

Door VechtdalCentraal.nl

Bedrijventerrein De Rondweg in Dalfsen krijgt een Bedrijven Investering Zone (BIZ). Deze zone maakt het voor ondernemers mogelijk gezamenlijk te investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Het is een door de gemeente aangewezen gebied waarbinnen van alle ondernemers een BIZ-bijdrage wordt geheven, dit ter financiering van de door de ondernemers in

Uw reactie