Nieuws

Haagse ondernemers doen mee aan HogeNood App

Door De Nieuwe Loosduinse Krant

Het nieuwe gemeentebestuur heeft de vraag naar meer openbare toiletten goed gehoord en de wensen opgenomen in het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”. Daarin is aangegeven dat er ingezet gaat worden op meer openbaar toegankelijke toiletten, passend in het straatbeeld. Toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Uw reactie