Nieuws

Schapen mogen langer grazen op de dijken

Door SallandCentraal.nl

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten de periode voor beweiding van de dijken te verlengen tot 1 november. Dat betekent dat vee, met name schapen, langer op bijna alle dijken mogen grazen. De dijken aan de weerszijden langs de Vecht, vanaf de A28 in Zwolle tot Ommen, zijn nog

Uw reactie